Diễn Đàn Thương mại
Wellcome Forum Thuongmailaw.com
Diễn đàn Sinh viên Luật Thương mại
Trường Đại học Luật Hồ Chí Minh
Khuyến cáo nên dùng trình duyệt Mozilla Firefox 1280x840
Vấn đề Bản Quyền được thuongmailaw.com tôn trọng
Để Xem được bài viết vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng kí
Mọi góp ý xin gởi vào Email:
vipclub_toan@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------
BQT-Lee
Top posters
leeGROUP (520)
 
nguyenhung (82)
 
bé Út (44)
 
LuXuBu (10)
 
tuquynh (8)
 
Huyen Ga (8)
 
tik (7)
 
mr ! hung (7)
 
Shin262 (6)
 
buoi (5)
 

Keywords

RSS feeds


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


Social bookmarking

Social bookmarking digg  Social bookmarking delicious  Social bookmarking reddit  Social bookmarking stumbleupon  Social bookmarking slashdot  Social bookmarking yahoo  Social bookmarking google  Social bookmarking blogmarks  Social bookmarking live      

Bookmark and share the address of TMK33A on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of Diễn Đàn Thương mại on your social bookmarking website

Your ad here !
Affiliates
free forum

Lịch Xem TV
Từ điển Việt Anh
Dictionary:
Enter word:
© lee 2010-Soft download

Poll

Làm áo Diễn đàn Thuongmailaw.com

 
 
 
 
 
 

Xem kết quả

PTC
Link liên kết
Kiếm Tiền Online Việc Làm Online Kiếm Tiền Trên Mạng Make Money Online
quang cao
Thông tin việc làm,tuyển dụng
Quảng Cáo liên kết
Liên kết LOGO


Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/04/2010

Go down

Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/04/2010

Bài gửi by leeGROUP on Tue May 04, 2010 9:16 am

Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/04/2010 về việc hướng dẫn thực
hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-----------

Số: 06/2010/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG ĐỐI VỚI CÔNG TY
NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DO NHÀ NƯỚC SỞ HỮU 100% VỐN ĐIỀU LỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn
cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà
nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu
100% vốn điều lệ như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Người
lao động làm việc theo hợp đồng lao động (quy định tại Nghị định số
44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao
động); thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành
viên Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty), Kiểm soát viên, Tổng
giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng
(không bao gồm Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám
đốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng) làm việc trong:

1. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, gồm:

a) Tổng công ty nhà nước;

b) Công ty nhà nước độc lập;

c)
Công ty mẹ là công ty nhà nước trong Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng
Chính phủ quyết định thành lập: Công ty mẹ là công ty nhà nước trong
Tổng công ty hoặc công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty
con;

d) Tổng công ty, công ty thành viên hạch toán độc lập 100%
vốn nhà nước thuộc Tập đoàn kinh tế trong thời gian chưa chuyển đổi và
đăng ký lại theo quy định tại Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng
9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của
Luật Doanh nghiệp năm 2005;

đ) Công ty thành viên hạch toán độc lập 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập.

2.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn
điều lệ được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh
nghiệp năm 2005.

Các công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ quy định tại
khoản 1 và khoản 2 điều này sau đây gọi chung là công ty.

Điều 2. Áp dụng mức lương tối thiểu chung

Công
ty áp dụng mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng kể từ ngày 01
tháng 05 năm 2010 để tính các mức lương trong hệ thống thang lương,
bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy
định của pháp luật như sau:

1. Căn cứ mức lương tối thiểu chung
và hệ số lương trong các thang lương, bảng lương, phụ cấp lương quy
định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày
14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ, công ty tính lại mức lương, phụ cấp
lương làm cơ sở đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất
nghiệp, bảo hiểm y tế; tiền lương ngừng việc; nghỉ ngày lễ; nghỉ hàng
năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Việc
tính mức lương trong các thang lương, bảng lương và phụ cấp lương được
thực hiện như sau: lấy hệ số lương cấp bậc theo chức danh nghề, công
việc; hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ; hệ số lương chức vụ được xếp,
phụ cấp lương, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) nhân với mức lương tối
thiểu chung 730.000 đồng/tháng.

2. Công ty quy định tại khoản 1,
Điều 1 Thông tư này áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,1
hoặc 1,7 lần so với mức lương tối thiểu chung để tính đơn giá tiền
lương theo khoản 4, Điều 7 Nghị định số 28/2010/NĐ-CP như sau:

a)
Đối với công ty bảo đảm đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định
số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và điểm b,
khoản 1, mục III Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm
2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì được áp dụng hệ số
điều chỉnh tăng thêm (Kđc) không quá 1,1 lần so với mức lương tối thiểu
chung để tính đơn giá tiền lương.

b) Đối với công ty bảo đảm đủ
các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP và điểm
b, khoản 1, mục III Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên và có lợi
nhuận kế hoạch cao hơn từ 5% trở lên so với lợi nhuận thực hiện của năm
trước liền kề thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm (Kđc) không
quá 1,7 lần so với mức lương tối thiểu chung để tính đơn giá tiền lương.

3.
Đối với người lao động dôi dư thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động,
nhận trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 4, Điều 3 và Điều 4
Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về
chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà
nước, thì trợ cấp mất việc làm cho thời gian làm việc trong khu vực nhà
nước từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 trở đi và trợ cấp đi tìm việc làm được
tính theo mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng.

Khi thực
hiện các khoản trợ cấp nêu trên thì bổ sung thêm các cột tương ứng để
tính thời gian làm việc thực tế trong khu vực nhà nước và tính trợ cấp
mất việc làm vào biểu số 9, biểu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số
18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội.

4. Đối với người lao động dôi dư thuộc diện nghỉ
hưu trước tuổi thì trợ cấp thêm theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều
3 Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ,
từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 trở đi được tính theo mức lương tối thiểu
chung 730.000 đồng/tháng.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Bãi
bỏ Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu
chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và điểm a, khoản 3, điều 3
Thông tư số 35/2009/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu
vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Sửa đổi hệ số điều
chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung (Kđc) tại điểm b,
khoản 3, điều 3 Thông tư số 35/2009/TT-BLĐTBXH nêu trên như sau:

TLminvùng
- 1
< Kđc ≤ 1,1 hoặc 1,7
TLmin

2.
Mức tiền lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp
lương và các chế độ trợ cấp của các đối tượng quy định tại Thông tư này
được tính theo mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng từ ngày 01
tháng 5 năm 2010.

3. Khi thực hiện mức lương tối thiểu chung quy
định tại Thông tư này thì mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo
ngày làm việc trong tháng cho một người lao động trong các công ty, tổ
chức, đơn vị quy định tại mục I Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15
tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn
thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước không vượt quá
550.000 đồng/tháng.

4. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng
phát triển Việt Nam, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (trước đây được
thành lập theo quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7
năm 1999, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005, Nghị
định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và hiện
nay theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình) và các tổ chức của Nhà
nước đang áp dụng chế độ tiền lương như công ty nhà nước căn cứ vào mức
lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 để
tính lại mức tiền lương trong thang lương, bảng lương, mức phụ cấp
lương và các chế độ trợ cấp của người lao động theo quy định tại Thông
tư này.

5. Việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với các
mức lương tối thiểu chung đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
(trừ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ) thì tùy theo
quy mô, tính chất quan trọng của từng công trình và khả năng tiết kiệm
chi phí để áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối
thiểu chung làm cơ sở lập quỹ tiền lương, nhưng không làm tăng thêm chi
phí quản lý của Ban quản lý dự án theo nguyên tắc như sau:

a)
Đối với các Ban quản lý dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án đầu tư xây
dựng công trình thuộc nhóm A quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm
theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP nêu trên được áp dụng hệ số điều chỉnh
tăng thêm không quá 1,7 lần so với mức lương tối thiểu chung.

b)
Đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nhóm B
và nhóm C quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số
12/2009/NĐ-CP nêu trên được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không
quá 1,1 lần so với mức lương tối thiểu chung.

6. Đối với công ty
cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được
chuyển đổi từ công ty nhà nước đang vận dụng thang lương, bảng lương và
chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định đối với công ty nhà nước tại
Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng
12 năm 2004 của Chính phủ thì áp dụng mức lương tối thiểu chung quy
định tại Điều 1 Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2010
của Chính phủ để tính lại mức lương, phụ cấp lương trong thang lương,
bảng lương, phụ cấp lương làm căn cứ tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tiền lương ngừng việc, nghỉ ngày
lễ, nghỉ hàng năm và các chế độ khác đối với người lao động theo quy
định của pháp luật lao động.

7. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ
tịch công ty của công ty mẹ trong Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng
công ty nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các công ty
thực hiện theo đúng quy định của Thông tư này.

Trong quá trình
thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội để hướng dẫn bổ sung kịp thời./.Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW các đoàn thể và các Hội;
- Sở Tài chính tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế và tổng công ty hạng đặc biệt;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đăng Công báo;
- Website của Chính phủ;
- Website của Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL, Bộ LĐTBXH.

--------------------------Chữ kí của Tôi---------------------------

www.thuongmailaw.com

Kênh thông tin Sinh viên Luật HCM U LAW


Thông tin liên lạc:
Website: [You must be registered and logged in to see this link.]
Phone hand: 016.9927.9927
-----------------------------------------------------------
Sống cần có một tấm lòng cheers affraid
avatar
leeGROUP
Admin
Admin

Pet : 1 .Aeanoid
Posts : 520
Join date : 08/03/2010
Age : 29
Đến từ : hcm u law

Xem lý lịch thành viên http://www.thuongmailaw.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết